Fødselsanstalten

Fødselsanstalten i Jylland – FiJ – blev indviet i 1910 som tilbud om et fødested for ugifte og ofte ubemidlede kvinder i Jylland, men også gifte var velkomne mod betaling. Århus Kommune stillede grunden ved Vennelystparken til rådighed for det statslige byggeri. Indtil 1955 var der knyttet et børnehjem til, hvor en snes nyfødte kunne bo indtil et-årsalderen, ofte med henblik på bortadoption. FiJ blev bygget til knap 400 fødsler årligt. Allerede i 20’erne blev der født omkring 1.000 børn årligt på stedet. I de seneste år har det årlige antal fødsler været godt 4.000. FiJ, som i folkemunde ofte blev kaldt Fødselsstiftelsen, har således gennemlevet mange epoker frem mod den nutidige virkelighed, hvor det naturlige er, at føde på institution. Stedet er gentagne gange blevet udbygget, sidst med indvielse af en ny gynækologisk fløj i 1966, ligesom det har skiftet status i 1953 til at blive universitetshospital og i 1975 fra at høre direkte under indenrigsministeriet til at blive en del af Århus Kommunehospital under amtet.
Stedet blev år før lukningen vurderet til at være utidssvarende. I august 1996 lukkede Fødselsanstalten i Jylland. Fødsler på Århusegnen blev herefter henlagt til Skejby Sygehus. De gamle bygninger, hvor hen mod 190.000 børn er født, overgår til Århus Universitet.
Merete Ipsen, Kvindemuseet i Danmark

Fdselsanstalten_i_Jylland_1910_3

Fødselsanstalten i Jylland 1910.

Fødselsanstalten Inger

Ansvaret for barnet blev først overdraget til moderen, når bygningen blev forladt.

Hovedbygningen under 2.verdenskrig

Hovedbygningen under 2. Verdenskrig med Røde Kors mærke på taget.

 

Dette indlæg blev udgivet i Fødselsanstalten. Bogmærk permalinket.