Artikel 23 Hotel- og restaurationsforhold på det gamle Trøjborg (2)

( det følgende er en fortsættelse af  Oldams manuskript – se artikel 22 her på hjemmesiden)
 Café ”Olympia”, Niels Juels Gade 73
Nu vender vi os mod Niels Juels Gade igen, denne gang til nr. 73. Vi går tilbage til 1901. Det fremgår af en annonce i Aarhuus Stiftstidende 30. maj 1901, at her skulle have ligget en café ved navn ”Olympia”. Kafeen er flyttet fra Frederiks Allé til Niels Juels Gade hedder det i annoncen og anbefales det ærede publikum. Ærbødigst Carl Christensen.
Ikke længe efter ses i samme avis 21.september 1901 om indkaldelse til et møde der: ”Trøjborgs og Aldersros Grundejere indbydes til et Møde i Restaurationen nr. 73 Niels Juels Gade for at varetage Kvarterets interesser. Mød talrigt op” der er ingen underunderskrift.
Der forlyder ikke mere om dette mødes karakter og resultat heraf. Det ser ud til, at cafèen hurtigt skiftede ejer – for allerede 19. oktober 1901 er der indrykket en ny annonce i Aarhuus Stiftstidende: ”Restaurationen ”Olympia” , Niels Juels Gade 73. Store elegante Lokaler staar til Raadighed for Foreninger og Selskaber. Ærbødigst Emil Hansen.” Det lyder som om der var store forhold, hvor meget , der lå bag, må stå hen.
Også han må være gledet ud hurtigt. 1904 ses ingen Hansen mere. Hans efterfølger hed A. Nielsen, og nu er restaurationen efter vejviserens husregister blevet til et hotel ”Niels Juel”. Her var imidlertid også hyppigt ejerskifte. 1905 hed han Paul Petersen og 1906 J. J. Fredenskjær.
Den 2 oktober bekendtgør Aarhuus Stiftstidende: ” Nogle Beværtningslokaler og Beboelseslejligheder er til leje Niels Juels Gade 73. A. Nielsen ( Husejeren).”
Der kom aldrig restauration mere. Vi ved intet om livet, der har udspillet sig der. (Ejendommen nr. 71 og 73 er opført i 1900 af murermester J. P. Nielsen).

”Tordenskjoldshus”, Niels Juels Gade 51/ Tordenskjoldsgade 11.

Nr. 11, 1966

Ejendommen er opført i 1902. Her kan efter vejviseren spores restauration i 1903, og værten hed E. Hansen. Han er muligvis identisk med den Emil Hansen, der startede café ”Olympia” i Niels Juels Gade 73. Der er imidlertid ingen annoncer taget derfra, og vejviseren er stadig tavs med cafénavn. Samme Hansen fortsætter i ca. et år og bliver i 1905 afløst af restauratør Christen Christensen, der skulle forblive her i ca. 30 år.
På dette sted må anføres en af de få kilder, der omtaler værtshuse på Trøjborg i ældre tid. Det  er Axel Holm.(AHO)
Han skriver i artiklen ”Træk fra det gamle Trøjborg ” i samleværket ”Jul i Århus 1954”, at den eneste beværtning på Trøjborg var café ”Olympia”, hvor senere ”Trøjborg- Kroen” kom til at ligge, altså Niels Juels Gade 51
Citat fra ”Jul i Århus:” ”I ”Olympia” førte værten passende hus. Folk kunne få en punch eller to, men fuldskab tåltes ikke.” AHO angiver intet årstal og nævner ikke værtens navn.
Når han hævder, at beværtningen hed Café ”Olympia”, tyder det stærkt på, at det var E. Hansen, der flyttede fra Niels Juels Gade 73 til 51.
Værten Christen Christensen blev kaldt ”Punch-Christen”. Han var født 23. december 1859 og var således næsten 45 år, da han overtog Tordenskjoldsgade 11 i ”Tordenskjoldshus”. Der forlyder ikke meget om hans fortid, kun at han tidligere havde drevet beværtningen ”Sølund” i gaden Spanien.
Det fortælles om ham ved 70-års fødselsdagen i 1929 i Aarhuus Stiftstidende 20. december 1929, hvor han samtidig havde 25- års jubilæum, at han var faldet godt til på Trøjborg. Citat: ” var af et stille og roligt Væsen”. Han var medlem af Trøjborg Grundejerforening og til tider dens kasserer.
Han fik også omtale 23. december 1934 i anledning af 75-årsdagen. Han døde 7. juni 1935 og blev begravet 12.juni på Nordre Kirkegård. Aarhuus Stiftstidende 7. og 10. juni 1935.
Hans enke, Kristine Christensen overtog virksomheden, men ikke ret længe. Hun døde 2. februar 1936 – Aahuus Stiftstidende 3. februar 1936.
Den næste vært hed Axel Carl Nielsen, og han forandrede restaurationens navn til café ”Trøjborg”. I 1941 flytter han til Tordenskjoldsgade 1.
Hvad skete der nu med hjørnet Tordenskjoldsgade/ Niels Juels Gade? Den tidligere café ”Trøjborg” blev i stedet til ”Trøjborg Kaffebar” v/ K. Andersen. Efter ca. 12 år blev den en ny restauration ”Trøjborg-Kroen”.
( tilføjelse – stedet hedder stadig ”Trøborg – Kroen”, og drives af Omar Petersen)

Café ”Trøjborg”, Tordenskjoldsgade 1

Restauratør Axel Carl Nielsen flytter i 1941 til ejendommen Tordenskjoldsgade 1, som er opført i 1900.
I Aarhuus Stiftstidende bekendtgøres det den 31. maj 1941: ”Pinsemorgen aabner Café ” TRØJBORG” i nye hyggelige Lokaler i Tordenskjoldsgade1, Hjørnet af Trøjborgvej, Axel Nielsen.
At der engang i fjern fortid havde ligget et hotel med restaurant  på samme sted, havde nok alle glemt.
Denne café fik på grund af Trøjborgvejs anden side langs Nordre Kirkegård i folkemunde øgenavnet ”på gravens rand”. Sandsynligvis ophørte den i 1957.
Carl Johan Hollands

Dette indlæg blev udgivet i Trøjborgs historie. Bogmærk permalinket.