Artikel 22 Hotel- og restaurationsforhold på det gamle Trøjborg (1)

           Hotel- og restaurationsforhold på det gamle Trøjborg ( artikel 1)
Det følgende er uddrag af nu afdøde John William Oldams artikler om værtshuse og hoteller i Århus. -Trøjborg Historiegruppe fik i sin tid artiklerne af J.W. Oldam.
-I JP-Århus 4. juli 2004 omtales Oldams værk med bl.a: ”John William Oldam har afleveret to tykke ringbind til Lokalhistorisk samling i Århus. De rummer en enestående registrering af hoteller, værts­huse og andre beværtninger i Århus i 1900-tallet.”
Oldam var jurist med et arbejdsliv på Statsbiblioteket, Universitetet og Erhvervsarkivet.

Trøjborghus nr. 1 er opført i 1900. Nr. 3 er opført i 1901. Nr. 5 er opført i 1902. Billedet er taget 1.9.1982. Kilde: Århus billeder

Trøjborghus nr. 1 er opført i 1900. Nr. 3 er opført i 1901. Nr. 5 er opført i 1902. Billedet er taget 1.9.1982. Kilde: Århus billeder

                         Trøjborghus, Dr. Margrethes Vej 7/Niels Juels Gade 1.
Indtil 2004 gik Skovvejen helt op til Niels Juels Gades sydlige hjørne. I 1900 blev en stor 4- etagers ejendom bygget på dette hjørne af murermester J. Mikkelsen, der gav den navnet ”Trøjborghus”.
Den ligger der endnu og bærer det samme navn.
Den ejendom var der imidlertid en anden, der havde fået kig på. Det var en restauratør J.M. Stones. Navnet lyder engelsk, men faktisk stammede han fra Sverige, hvor han var født i 1843. Han kom til Danmark i 1860, hvor han fik en god karriere i restaurationsverdenen, specielt i Århus. Han blev først vært i ”Polyhymnias” restaurant i 1893, i ”Salonen” i Risskov og skiftede 1898 til Studsgade 3, der dengang havde et vist ry.
J.M. Stones havde fået den strålende idé at indrette både restaurant og badehotel i ”Trøjborghus”.
Han mageskiftede med Studsgade 3 og Mikkelsens ejendom, som han overtog 1. april 1901. Den gang var der ren strand neden for skoven på dette sted. Det blev ikke nogen succes med det badepro­jekt. Allerede efter en god månedstid blev navnet skiftet om til ” Hotel Trøjborg”. Der blev annonce­ret med Riis Skov og den nordre badestrand samt smukt monterede værelse og fuld pension. Under­skrevet J.M. Stones.
Næsten et år senere annonceredes med ”Cafë Trøjborg”s hyggelige lokaler, med særskilt Damevæ­relse – det var meget almindeligt dengang.
Det er højst tvivlsomt, om det hotel  i det hele taget blev taget i brug som sådan. 1.april 1904 forlød det i Aarhuus Stiftstidende: ”Café ”Trøjborghus”, smukt beliggende lige over for Indgangen til Riis Skov, er til leje straks.”
Hele herligheden varede altså kun godt 3 år og har næppe givet synderligt overskud. Stones flyttede til Norsgade 1, men trak sig ud af restaurationsbranchen i 1908. Han havde et langt liv som rentier – blev over 85 år  -mens hans dødsår er ukendt.

Petersborg, Trøjborgvej 20/Tordenskjoldsgade 1
Det må sandsynligvis være indrettet i slutningen af 1904 eller i begyndelsen af 1905, hvilket bekræf­tes af følgende annonce i  Aarhuus Stiftstidende 12.juni 1905: ””Hotel Petersborg” over for ”Den elektriske Sporvogns Endestation på Trøjborg” anbefales. NB: Lokalerne er aabne til kl 12 nat.”
I Aarhuus Stiftstidende 23.august bragtes følgende annonce: ”En mand, helst med Værtshusborger­skab, kan faa en god Restauration. Nærmere ved P. Hansen , Hotel ”Petersborg.”
Det kunne tyde på, at han var ved at skippe forretningen. Og endelig forlød det i Aarhuus Stiftstiden­de 8. februar 1906: ”Gæstgiver P. Hansen, Hotel ”Petersborg” ønskes til Lykke i anledningen af Fødselsdagen fra Kolleger og Venner.”
Det var hans 46-års fødselsdag. Hans fulde navn var Hans Peter Carl Hansen. Hotellet ses derefter ikke mere. Mange år senere kom der – ikke et hotel, men en restauration på dette sted. ( Se senere)

Carl Johan Hollands

 

Dette indlæg blev udgivet i Trøjborgs historie. Bogmærk permalinket.