Artikel 20: Kampen mod Trøjborg Centret 1975-76

Trøjborg Centret 75-76

Trøjborg Centret 1975-76

Artikel nr. 20: Kampen mod Trøjborg Centret  1975 – 76

De fleste, der går forbi Trøjborg Centret i Otte Ruds Gade, tænker nok ikke nærmere over, at dette center var årsag til stor postyr og protest  i efteråret 1975, da det offentliggjordes, at der var planer om et 4400kvm stort butikscenter med supermarked, specialbutikker og 2 biografsale på den tidligere fabriksgrund.

Protesterne tog rigtigt fat på et møde den 16. oktober i det nyligt indviede Trøjborg Beboerhus, hvor 250  personer deltog. Her gik Beboerforeningen og de handlende i samarbejde, startende med en helsides annonce i tilbuds-avisen ( Trøjborg Beboerforening lagde navn til og Tordenskjoldsgades­sammenslutningen betalte),  hvor man opfordrede beboerne til at bakke op om en protestskrivelse til kommunen. Argumenterne mod Centret: Det ville ødelægge Tordenskjoldsgade som handelsgade og grunden burde bruges til offentlige formål, eks. Bibliotek og Daginstitution.

Herefter gik man i gang:

Der blev lagt skemaer ud i forretningerne, hvor kunder kunne skrive under – 95 ud af 109 forretnings­drivende støttede protesten.

Beboerforeningen organiserede besøg hos alle husstande i lokalområdet – en af disse aktivister var denne artikels forfatter. I alt blev der indsamlet godt 3500 underskrifter mod planen om et bu­tikscenter.

Der blev på mødet den 16. okt. nedsat en juridisk gruppe, der skulle se på de lovformelige muligheder for at forhindre centerplanen. Det blev fremført, at kommunen kunne nedlægge et foreløbigt forbud for at få udarbejdet en lokalplan – dette  var miljøministeriet enige i.

Kommunens handling (I korte træk): Ansøgningen fra arkitekt T. Bang Termansen om centerbe­byggelsen blev sendt til magistratens 2. afd., der havde den konservative Olaf P. Christensen som rådmand, der stillede sig positiv over for ansøgningen. Det politiske landskab vågnede op. VS,SF, DKP og de radikale kritiserede rådmanden og gik ind for et foreløbigt forbud, mens resten ( minus Venstrerådmanden Haar- Nielsen der undlod at stemme) bakkede rådmanden op. Herefter kunne Olaf P. Christensen underskrive ansøgningen.

Trøjborg Beboerforening protesterede hele efteråret og efterfølgende i vinteren 76 med klage til mil­jøministeriet og Ombudsmanden – men det hjalp altså ikke. Sagen vakte naturligvis stor interesse  i den lokale presse – ugeaviser og Stiften, men både Politiken og Danmarks Radios P1 havde indslag om emnet. Politiken havde bl.a. et interview med de handlendes formand: Helmer Laursen, Fotoborgen, der pointerede interessesammenfald mellem forretningerne og Beboerforeningen – der i andre sager, f.eks. trafik,  nok kunne stå langt fra hinanden.

Men intet hjalp  – Centret kom og blev indviet den 2. december 1976 bl.a. med deltagelse af ingen ringere end Dirch Passer, der var medejer af Saga, der skulle drive de 2 biografsale. Supermarkedet  kom til at hedde Vime, senere Hami, hvorefter Løvbjerg købte det.

Trøjborg Beboerforening opførte i god ro og orden en happening, hvor man illustrerede hvilke andre funktioner man ønskede på stedet. Der blev ikke etableret en egentlig boykotbevægelse – men tro det eller ej: der er faktisk i lokalområdet i dag folk, der ikke kan drømme om at handle i Centret.

September 2014 : Carl Johan Hollands

Dette indlæg blev udgivet i Trøjborgs historie. Bogmærk permalinket.