Artikel 19: Trøjborg Beboerforenings stiftelse

Artikel nr. 19: Omkring Trøjborg Beboerforenings stiftelse 25. april 1974

                                    EN BYDEL VÅGNER OP

”Det allerseneste år kunne det være lidt trist at færdes på Trøjborg. Der sker ingenting, sagde man allevegne. Byrådet har ”glemt” Trøjborg, vi kan ikke komme igennem med vore forslag til forbedring af forholdene. Der er ingen, der gider være med til at foretage sig noget, for de synes, det er håbløst.

Det var der nogle unge mennesker, der ikke ville finde sig i. De har gjort noget ved sagen, og de vil gøre meget, meget mere ved den. Det er Trøjborg Beboerforening, startet på initiativ af en gruppe ganske unge mennesker med mange ideer. Forøvrigt er de af vidt forskellig opfattelse, når det drejer sig om politik. Men de holder af Trøjborg. De blev mødt med skepsis ,da de kom frem med sprudlende ideer —–  det står allerede nu – kun få måneder efter Trøjborg Beboerforenings start – fast, at de har opnået bemærkelsesværdige resultater. —— De vil ikke helme, før de har overbevist byrådet om, at Trøjborg skal have et beboerhus, at trafikforholdene skal forbedres, at den gangtunnel under Dr. Margrethesvej over over til skoven må laves osv.  –    det er en hel bydel, der er ved at vågne op til dåd for at gøre deres hjemsted til et bedre, hyggeligere, mere menneskeligt sted at bo.”

Ovenstående citat incl. overskriften: en bydel vågner op, stod i lokalavisen Nord-Kureren 4.sept. 1974   skrevet under initialerne. E.H.

Begyndelsen af 70-erne var en tid, hvor beboerbevægelserne dukkede op også i Århus: i Øgadekvarteret 1970, på Frederiksbjerg: Ole Rømers Gade og altså på Trøjborg, hvor stiftelsen fandt sted 25. april 1974 på et møde i Finsensgades Skole – ca 200 mødte op. Initiativet opstod ud fra Trøjborgkomiteen mod EF, der var dannet i forbindelse med folkeafstemningen 2. okt. 1972. Et arbejdsudvalg bestående af: Bent Nørtoft, Lene Bonderup, Frans Maribo Pedersen og Lene Klok lavede det forberedende arbejde til generalforsamlingen. ( Bonusoplysning: 25/4- 1974 var dagen for nellikerevolutionen i Portugal – sans comparison  i øvrigt!)

På et møde i foreningen i august 74 oplyste Mogens Andersen fra formandsskabet, at foreningen nu havde 500 medlemmer. Der var den aften mødt 50 unge mennesker op, man savnede de ældre.

Foreningen så sig selv som det naturlige koordinerende organ, hvorigennem en samlet henvendelse til Århus kommune kunne ske. I foreningens vedtægt  var indføjet, at eksisterende foreninger såsom Grundejerforeningen og Tordenskjoldsgadesammenslutningen ( sidstnævnte for de handlende) kunne få en repræsentant i foreningens ledelse: formandsskabet.

Arbejdsgrupperne gjorde status for deres arbejde i sommerens løb:

Fest- og økonomigruppen v/ Gurli Rohde berettede om arbejdet med sommerfesten på Steen Billes Torv, der skulle afholdes 7. september – med aktiviteter for børn og voksne, musik, teater, tale af byrådsmedlem Lars Gammelgård (C) og meget mere, det blev oplyst,at den første avisindsamling havde givet et overskud på 1500 kr. Trafikgruppen v/ Ole Langballe berettede om møde med kommunen ang. fartbegrænsning, tunnel til skoven og parkeringsforhold. Kulturgruppen barslede med et Trøjborgs Amatørorkester og teatergruppens arbejde.  Gårdrydningsgruppen  v/ Mogens Andersen: gruppen var i gang med at gennemtrave alle gårde på Trøjborg mhp det videre arbejde både praktisk og juridisk.

Rådgivning v/ Frans Maribo fortalte om beboerrådgivning i beboerforeningens kontor i kælderen på Trøjborgvej 10. Beboerhusgruppen v/ Carsten Dybkjær fortalte, at man arbejdede på at få beboerhus i Steen Billes Gade 7  ( det lykkedes ikke ,men i febr. 75 fik man overdraget det nuværende beboerhus i Tordenskjoldsgade 31 o.g. Denne begivenhed kan vi vende tilbage til næste år ) 

Carl Johan Hollands

Dette indlæg blev udgivet i Trøjborgs historie. Bogmærk permalinket.