Artikel 18: Aldersro

Aldersrovej ca. 1905. Villa Aldersro

Villa Aldersro o. 1905

Artikel nr. 18: Aldersro

                                      ”Aldersro”  1864 – 1951

I 1867  er følgende tilbud at læse: ( her i uddrag) For en pris af 60.000 rigsdaler  kan erhverves lyst- og avlsgården ”Aldersro” på Århus mark, ca en 1/12 mil fra Århus. ( Trøjborgvej 60 -66 lå hvor nu boligerne befinder sig ) Ud over hovedbygningen følger avlsbygninger og 35 tdr. land agerjord med. Udsigten fremhæves: ” en vid og henrivende udsigt over Århus by og omegn, havet, Mols og Helgenæs samt øerne Samsø og Tunø”

Hovedbygningen beskrives som skiferdækket 28 alen lang og 24 alen bred ( godt 260 kvm). Herskabeligt og hensigtsmæssigt indrettet til økonomi- (køkkenfaciliteter ) og beboelse for en eller to familier i tre etager, med grotte, veranda, to balkoner, et tårn og 14 mindre spir. Til grotte ,veranda, balkoner og tårne er anvendt ca 23.000 pund støbt jern. Haven på 1 tdr. land med flere tusinde træer, vin fersken og abrikoser. I parken, ca 5 tdr. land, er der to nette lysthuse samt springvand, hvoraf der også findes et foran hovedbygningen.

Sælgeren var kollektør mv. Anders Hansen. Der blev nu ikke noget ud af denne handel, så ejeren måtte beholde herlighederne, og blev boende der indtil 1875. Familien boede  i stueetagen, 1. sal var udlejet.

Hvad vi her har med at gøre er intet mindre end et eksempel på villabygning i denne trends vorden. Dog er ”Aldersro”  i en noget særpræget stil. Anders Hansen var blevet inspireret til bygningen på en rejse til Italien, og bygningen blev opført i 1864, på en grund, der var en del af de 35 tdr. land, Hansen købte i 1850-erne,  hvor avlsbygningerne også blev bygget. Arkitekterne C. Steinbrenner og N.P.C. Holsøe, nok mest den sidstnævnte stod for tegningerne. Til byggeriet blev indkaldt kunstnere fra Italien til at udføre ornamentering af gipslofterne. ”Aldersro” blev kaldt ”platmenagen” på grund af ligheden med en bordopsats med glas til eddike , olie og sennep.

Der er ikke her plads til en gennemgang af Aldersros historie, med mange forskellige beboere. Men kort: da Anders Hansen døde i 1883 overtog svigersønnen, hospitalforstander ( Vor frue Kirke) Carl Thomsen, der var gift med Anina Hansen, ejendommen, der forblev i slægtens eje til den blev nedrevet i 1951. På det tidspunkt var den i meget dårligt stand og omgivelserne tilgroet – et Torneroseslot. Allerede i 1891 begyndte udstykningen, hvor villaen ”Fairhill” blev opført af herredsfoged Thorup.

A propos slot, i familien gik en historie om , at ”Aldersro” egentligt var tænkt som sommerbolig for grevinde Danner, men der er ikke hold i denne myte.

Anders Hansen:  1818 – 83.  Født  som husmandssøn i Ry sogn. Kom som ung til Århus. I 1841 blev han fæstemand – stadsvalgt embedsmand, hos hvem tyende og tjenestefolk mod betaling skulle melde sig , når de skiftede plads. Ud over det blev han klasselotterikollektør, forsikringsagent og ejendomsmægler i stor stil. Desuden spekulerede han i køb og salg af ejendomme.  Fra 1853 – 59 var han kommunal revisor, sad i byrådet fra 1861 -64  og  fra 1869 formand for markdirektionen og medlem af skovkommisionen fra 1864.

Carl Johan Hollands – febr. 2014

Dette indlæg blev udgivet i Trøjborgs historie. Bogmærk permalinket.