21: Trøjborg Beboerhus 1975

BeboerhusetTRØJBORG BEBOERHUS INDVIET 7. JUNI 1975
På en løbeseddel kunne man på Trøjborg i foråret 1975 læse følgende:
” INDVIELSE” Trøjborg Beboerforening holder officiel indvielse af ”Beboerhuset”,Tordenskjolds-gade 31 ( over gården) lørdag den 7. juni mellem kl. 10 og 14. Der vil blive serveret kaffe-kager.
Med venlig hilsen Trøjborg Beboerforening.
Samme dag var der om aftenen fest med og for de aktive i beboerforeningen og beboerhuset.
Forhistorien for denne begivenhed var egentligt forbløffende kort, når man betænker, hvilke partnere der skulle finde sammen for at komme frem til målstregen: Beboerforeningen ( stiftet 25. april 1974), diverse lokale grupperinger, udlejer og ikke mindst Århus Kommune.
Beboerforeningen sendte i foråret 74 et oplæg til kommunen om at indrette beboerhus i en nedlagt fa¬briksbygning i Steen Billes Gade 7. Forslaget indebar, at kommunen skulle købe ejenommen. ( ca 600 kvm til en pris op mod 600. 000). Byrådet debatterede forslaget 4. juli, men besluttede at sige nej i august. Flertallet i byrådet mente projektet var for dyrt, men gav et løfte om at støtte et beboerhus på Trøjborg i løbet af et par år – et løfte beboerforeningen ikke troede på.
Men arbejdet fortsatte, der opstod et samarbejde mellem Trøjborg Beboerforening, Århus Folke-skunst og pensionistforeningen: Paladsklubben om at få fælles lokaler. Samtidigt fik man opbakning bl.a. fra Trøjborg Grundejerforening. I efteråret kom fokus på ledige lokaler i Tordenskjoldsgade 31 o.g. ( ca 470 kvm ), her havde tidligere været automatfabrik og senere systue.
Nu gik det hurtigt. 21. januar 1975 besluttede byrådet enstemmigt, at støtte beboerhuset med et en-gangstilskud på 50.000 kr til indretning og et årligt huslejetilskud på 48.000 i en forsøgsperiode på 3½ år. Hermed var der to beboerhuse på trapperne i Århus, idet Beboernes hus i Sølystgade var under opbygning.
Rådmand Thorkild Simonsen roste samarbejdet med beboerforeningen: ” Vi har haft et meget posi-tivt samarbejde med Trøjborg Beboerforening. De har stillet deres krav, men heller ikke været blinde for realiteter. I hele sagen har vi også lagt stor vægt på, at foreningen repræsenterer et bredt udsnit af beboerne på Trøjborg. Desuden har foreningens formandskab lagt op til, at de selv vil påtage sig et ansvar for etablering af egne lokaler. De har med andre ord ikke kun stillet krav, men også selv været villige til at yde noget.” ( cit. Tilbuds-avisen)
Overtagelsen af lokalerne skete i februar, og så gik man i gang med en mindre ombygning og male-koste. Paladsklubbens bidrag var måske ikke så meget arbejde, men de stod for udgifterne til køkken og service samt møbler i den store sal.
Den 7.juni oprandt så dagen for den officielle indvielse med 400 kopper kaffe, og småkager af 6 pund mel blev bagt, som Tilbuds-avisen skrev. Byrådet var officielt repræsenteret ved viceborgmester råd¬mand Olaf P. Christensen (C) og byrådsmedlem Aksel Rasmussen (A), der mødte op på Thorkild Si¬monsen vegne. I øvrigt var samtlige byrådsgruppe – minus Venstre og Kristeligt Folkeparti – repræ¬senteret. Beboerforeningens repræsentanter, der modtog byens Tillykke og gave var fra formandska¬bet: Ejgil Lyhne, Kaj Weibøl, Frans Maribo og Niels Poulsen.
Hermed var grunden lagt til aktiveter af alskens slags i beboerhuset. Århus Folkekunst var kun med i få år, Paladsklubben med formand Rudolf Thomsen i spidsen var med i mange år, Grundejerforenin¬gen kom man hurtigt op at slås med politisk. Tilbage står Trøjborg Beboerforening, der nu kan fejre 40 år jubilæum for deres Beboerhus, som man fra formandskabets side præciserede i 1975 kun var en midlertid løsning!

Carl Johan Hollands, formand for Trøjborg Historiegruppe.

Dette indlæg blev udgivet i Trøjborgs historie. Bogmærk permalinket.