Artikel 1: Trøjborgs historie

Udsigt-over-Trøjborg-set-fr-300x190

Udsigt over Trøjborg set fra 1956. Risskov i forgrunden.

Artikel nr. 1: Trøjborgs Historie – Lokalavisen 15. februar 2011

Dette er den første af en række artikler om Trøjborgs historie – kommende artikler­ vil have fokus på de institutioner, der blev bygget omkring forrige århundredeskifte.

Før Trøjborg blev Trøjborg
v/ Carl Johan Hollands, Studiekredsen Trøjborgs Historie

Navnet Trøjborg i Århus forekommer første gang på skrift i 1632 (Trøjborgbæk, der havde sit udspring i en sø, der lå på det nuværende nordvestlige hjørne af Otte Ruds Gade og Tordenskjoldsgade og løb i en kløft ned til bugten). Kløften kan ses i Riisskov i forlængelse af Niels Juels Gade. Navnet Trøjborg kommer af Trojaborg (ved Troja lå en labyrint) og betyder uvejsomt område. Trøjborg var en del af Århus’ bymark.
I midten af det 19.århundrede begynder byens borgere at interessere sig for området nord for Mejlgades port, dog foreløbigt kun til forlystelse. 1840 overtager købmand Hartvig Phillip Ree (byens absolut rigeste mand) Trøjborgkløften syd for skoven og får etableret et anlæg med stier og blomster samt et lille beværtningssted – anlægget kaldtes ”Lille Paradis” Af forskellige årsager fik stedet lov til at gro til igen omkring 1860.
I 1847 erhverver skræddermester Møller et område syd for kløften (nu ligger Klintegår­den der) og opførte et traktørsted med både keglebane og skydebane samt udlejningslej­ligheder. Han gav stedet navnet: ”Trøjborg”. På grund af hans erhverv blev det i fol­kemunde til ”Trøjeborg”. Stedet eksisterede i mange år. I 1889 oprettede G.Birkefeldt et gartneri og i 90-erne blev der opført en række villaer.
Det skal lige nævnes, at der i Riisskoven blev opført flere traktørsteder. I 1825 Salonen (nu Sjette Frederiks kro), i 1863 på Ferdinandsplads og i 1869 Pavillonen (nu vandrerhjem). Det kan vi evt. senere vende tilbage til.
I forbindelse med opbrud i samfundssystemet og ny lovgivning blev bymarken fra 1850-erne og fremefter solgt.
Fæstemand, forsikringsmand m.m. Anders Pedersen købte 35 tdl. og opførte gården ”Aldersro” i 1855. I 1864 opførte han hovedbygningen, der var inspireret af italiensk arkitektur. 3 etager med skifertag, 2 balkoner, tårn og 14 spir, sidstnævnte støbt i 11 tons jern. Parken var på 1 td. med bl.a. 2 havehuse. Jorden blev efterhånden udstykket og hovedbygningen (også kaldet platmenagen) blev nedrevet i 1851 og lejeboliger opført. (Aldersrovej/Trøjborgvej)
I 1890-erne opførtes en række villaer, etageejendomme og erhvervsbyggeri. Det egentli­ge Trøjborg tager form

Dette indlæg blev udgivet i Trøjborgs historie. Bogmærk permalinket.