Trøjborg

      
Der arbejdes på den gamle overlærerbolig, der tilhører Kochs Skole.
Foto: Birgit Kristensen, Trøjborg Historiegruppe

På facebooksiden Trøjborg – før og nu skriver bl.a.
Dorte Wenzel: Den gamle lærerbolig har i årevis været lejet ud bl.a. til Røde Kors. Villaen husede i sin tid overlæreren og en lærerfamilie mere. Plus pedellen. Man kan se pedellens dør med indskrift over – på den side af villaen, der vender ind mod skolen. I 70’erne, da Finsensgades Skole lå der, blev villaen brugt til bl.a. øvelokaler og kontorfaciliteter for ungdomsorganisationer. Jeg havde kontor øverst i villaen som formand for Ladsorganisationen af Elever. Kochs Skole har i flere år haft planer om at bruge villaen selv og få den renoveret.
Pia Mikkelsen: Pedellen havde en ged i baghaven!
Endvidere har der i en periode været Daghøjskole.
Villaen er set annoceret til udlejning i december 2017.

Følg med i hvad der er sket på Trøjborg gennem tiderne.